Zasiłek dla bezrobotnych

Jeżeli straciłeś pracę lub masz mniej godzin i chcesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych lub dofinansowania do godzin

Kto może uzyskać zasiłek w Holandii?

Zasiłek dla bezrobotnych może uzyskać każda osoba, która:

  • przepracowała w Holandii minimum 26 tygodni w okresie 36 tygodni
  • straciła pracę nie ze swojej winy (została zwolniona, umowa o pracę nie została przedłużona)
  • posiada holenderski rachunek bankowy
  • posiada holenderki adres do korespondencji

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?

Procedura uzyskania zasiłku dla osób zameldowanych i nie zameldowanych na terenie Holandii jest inna.
Poniżej wskazujemy jak uzyskać zasiłek za pomocą DigiD i co zrobić jeżeli nie macie pracy i zameldowania w Holandii.

Zasiłek przez DigiD

Osoba zameldowana, posiadająca digid code, składa wniosek za pośrednictwem strony werk.nl.
Wszystkie zmiany ( wakacje, zmiana adresu, numeru telefonu, numeru konta) oraz próby znalezienia pracy zgłasza również z pomocą digid.

l

Zasiłek dla bezrobotnych bez meldunku

Osoba niezameldowana musi udać się do urzędu pracy (Werkbedrijf) odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania i tam zarejestrować się jako osoba szukająca pracy.
Formularze do wypełniania prób znalezienia pracy otrzyma na miejscu w momencie rejestracji lub zostaną przesłane poczta.
Formularz zapytania o zasiłek dla bezrobotnych zostanie przesłany na podany adres poczta w ciągu 5 dni od rejestracji w urzędzie pracy.
Osoby niezameldowane próby znalezienia pracy oraz wszystkie zmiany ( wakacje, zmiana adresu, numeru telefonu, numeru konta) muszą zgłaszać listownie odpowiednio do UWV lub Werkbedrijf.

Holenderski zasiłek dla bezrobotnych z transferem do Polski

Najbardziej kontrowersyjnym tematem jest przeniesienie zasiłku dla bezrobotnych do Polski.

Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie UWV.nl, można wyjechać do dowolnego kraju UE w poszukiwaniu pracy na maksymalnie 3 miesiące po poszukiwaniu pracy w Holandii przez minimum 4 tygodnie. Tzn. że zasiłek można przenieść do polski, po pobraniu go w Holandii przez min. 4 tygodnie na maxymalnie 3 miesiące. Wniosek o pozwolenie na przeniesienie zasiłku składa się telefoniczne. Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia zgody na wyjazd do Polski, ma się 7 dni na rejestrację w Polskim Urzędzie Pracy odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania, oczywiście wyjeżdżając do Polski należy podać adres na jakim będzie się przebywało w Polsce oraz kontaktowy numer telefonu.

Dofinansowanie do godzin:

Co to jest? Na czym to polega? Kto ma prawo do dofinansowania do godzin? Jak złożyć wniosek?

Co to jest?

Dofinansowanie do godzin jest zasiłkiem dla bezrobotnych w niepełnym wymiarze.

Na czym to polega?

UWV Wylicza średnią przepracowanych przez ostatnie 26 tygodni godzin, na tej podstawie wylicza wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli nie utraciliśmy całkowicie pracy a jedynie zmniejszyła się nam liczba przepracowanych godzin, UWV dopłaci nam do wyliczonej średniej, jednym z warunków otrzymania dofinansowania do godzin jest utrata minimum 5 godzin w ciągu tygodnia z wyliczonej średniej godzin. Tzn. jeżeli przez ostatnie pół roku średnia przepracowanych godzin wyniosła 45 godzin a w tym momencie pracujemy 40 godzin, UWV dopłaci do 45 godzin czyli za 10 godzin, jeżeli przepracujemy 20 godzin UWV dopłaci również do 45 godzin czyli za 25 godzin, jeżeli w danym tygodniu nie przepracujemy ani jednej godziny UWV nadal dopłaci do 45 godzin. Jeżeli w danym tygodniu przepracujemy 45 godzin , nie otrzymamy dopłaty gdyż przepracowaliśmy tyle ile wyniosła średnia z ostatniego pół roku. Zasada ta obowiązuje przy każdej ilości godzin, jeżeli średnia wyjdzie 30 godzin to również do tej ilości godzin otrzymamy dopłatę.

Kto ma prawo do dofinansowania do godzin?

Prawo do dofinansowania do godzin ma każda osoba, która przepracowała minimum 26 tygodni w okresie 36 tygodni, utrata ilości godzin pracy nie jest z jej winy tylko z winy pracodawcy, utraciła minimum 5 godzin pracy z wyliczonej średniej z ostatnich 26 tygodni, posiada holenderki rachunek bankowy oraz adres gdzie przebywa na terenie Holandii.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie do godzin składamy tak samo jak wniosek o Zasiłek dla bezrobotnych.

Co warto wiedzieć?

Dofinansowanie do godzin wypłacane jest z zasiłku dla bezrobotnych, co w praktyce oznacza, że jeżeli UWV wyliczy nam maksymalna długość dofinansowania do godzin na 3 miesiące( lub dłużej zależy to od ilości lat przepracowanych), po upływie tego okresu nie będzie się należał zasiłek dla bezrobotnych w pełnym wymiarze, jak również UWV przestanie dopłacać do średniej ilości wcześniej wyliczonych przepracowanych godzin.

Pobierz bezpłatnego e-booka, aby mieć informacje w jednym miejscu

e-book-zasiłek-dla-bezrobotnych

Załatw sprawy szybko!

Pamiętaj że szybka reakcja to często połowa sukcesu.

Pol-Advies V.O.F | KvK : 76612961 | BTW: NL8607.02.327.B01