Zadzwoń do nas

(+31) 634 163 955

Odwiedź nas

Bornissestraat 29
3044AD Rotterdam

Jesteśmy dostępni

Pon- Pt :9:00 - 19:00

dofinansowanie do ubezpieczenia w Holandii, kto może dostać, jakie są warunki

Zorgtoeslag – Dofinansowanie na ubezpieczenie zdrowotne w Holandi

Co to jest Zorgtoeslag?

Zorgtoeslag to holenderski program rządowy, który oferuje dofinansowanie na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób o niskich dochodach. Jest to świadczenie pieniężne, które można otrzymać co miesiąc, aby pomóc sobie w opłacaniu składki ubezpieczenia zdrowotnego. Program ten ma na celu zapewnienie dostępności podstawowej opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich sytuacji finansowej.

Wysokość dofinansowania do ubezpieczenia zdrowotnego zależy od dochodów. Kwota ta jest również uzależniona od tego, czy osoba składająca wniosek posiada partnera do dofinansowań ( Toeslagen).

Dofinansowanie w 2023 roku przysługuje osobom, których dochody nie przekroczyły:

 • 31998 euro brutto dla osób samotnych,
 • 40994 euro brutto dla osób posiadających partnera do dofinansowań. 

Jakie są wymagania kwalifikacyjne?

Aby zakwalifikować się do Zorgtoeslag, musisz spełniać pewne wymagania. Oto kilka podstawowych kryteriów, które musisz spełnić:

 1. Mieszkać w Holandii lub posiadać holenderskie ubezpieczenie zdrowotne.
 2. Mieć minimalny wiek 18 lat.
 3. Posiadać obywatelstwo holenderskie lub zezwolenie na pobyt w Holandii.
 4. Posiadać dochód, który mieści się w określonym przedziale.

Ważne jest, aby pamiętać, że te wymagania mogą się różnić w zależności od Twojej sytuacji osobistej. Dlatego zawsze warto skonsultować się z urzędem ds. podatków (Belastingdienst) lub odwiedzić oficjalną stronę internetową programu Zorgtoeslag, aby uzyskać aktualne i szczegółowe informacje.

Jak złożyć wniosek o Zorgtoeslag?

Sposób składania wniosku różni się w zależności od tego, czy jesteś osobą zameldowaną w Holandii, czy nie.

Jeśli jesteś zameldowany, proces składania wniosku jest prosty. Wystarczy posiadać takie informacje jak BSN (numer obywatelski), Jaaropgave (roczne oświadczenie podatkowe), bądź w przypadku składania wniosku na rok bieżąco przypuszczalne dochody brutto (PESEL NIE JEST POTRZEBNY). Cały proces można przeprowadzić online na stronie www.toeslagen.nl.

Jeśli nie jesteś zameldowany, procedura składania wniosku wygląda nieco inaczej. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 1. Telefonicznie, dzwoniąc pod numer 0800-0543.
 2. Wypełniając wniosek papierowy i odsyłając go pocztą do odpowiedniego urzędu.
 3. Korzystając z usług biura księgowego.

Jakie są korzyści wynikające z Zorgtoeslag?

Główną korzyścią wynikającą z Zorgtoeslag jest pomoc finansowa w opłacaniu składki ubezpieczenia zdrowotnego. Kwota dofinansowania zależy od Twojego dochodu i sytuacji życiowej. Im niższy dochód, tym wyższe dofinansowanie można otrzymać. 

Na rok 2023 maksymalna wysokość dofinansowania do ubezpieczenia wynosi 154 euro miesięcznie.

Jakie są terminy składania wniosków?

Termin składania wniosków o Zorgtoeslag  mija 1 września roku następnego, czyli wniosek o dodatek do ubezpieczenia za rok 2023 musimy więc złożyć najpóźniej dnia 31-08-2024.

Jednak pamiętaj, o tym, że im szybciej złożysz wniosek tym krótszy czas oczekiwania na wydanie decyzji i tym szybciej dostaniesz pieniądze na swoje konto.

Pieniądze z dofinansowania zazwyczaj są wypłacane w ciągu 12 tygodni od złożenia wniosku, choć ten termin może się zmieniać.

Co zrobić, jeśli zmienią się moje okoliczności życiowe?

Jeśli Twoje okoliczności życiowe ulegną zmianie, na przykład zmienisz pracę, zmieni się Twój dochód lub stan cywilny, musisz poinformować Urząd skarbowy o tych zmianach. 

W niektórych przypadkach konieczne będzie zaktualizowanie swojego wniosku o Zorgtoeslag. W ten sposób zapewnisz, że otrzymujesz odpowiednią kwotę dofinansowania, zgodną z Twoją aktualną sytuacją finansową.

Jak sprawdzić status swojego wniosku?

Możesz sprawdzić status swojego wniosku o Zorgtoeslag, logując się na swoje konto na stronie internetowej Belastingdienst. Tam będziesz mieć dostęp do informacji dotyczących przetwarzania Twojego wniosku, daty i kwoty dofinansowania. 

Czy mogę otrzymać Zorgtoeslag, jeśli jestem cudzoziemcem?

Tak, jeśli jesteś cudzoziemcem, ale posiadasz legalny pobyt w Holandii i spełniasz pozostałe wymagania kwalifikacyjne, możesz ubiegać się o Zorgtoeslag. W przypadku cudzoziemców istnieją dodatkowe wymagania dotyczące statusu pobytu, więc ważne jest, aby skonsultować się z odpowiednimi organami, aby uzyskać pełne informacje na ten temat.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Przy składaniu wniosku o Zorgtoeslag będziesz musiał dostarczyć pewne dokumenty. Oto niektóre z nich:

 1. Dowód tożsamości (paszport, karta pobytu, itp.).
 2. Numer BSN (Burgerservicenummer) – holenderski numer ubezpieczenia społecznego.
 3. Informacje dotyczące Twojego ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Informacje dotyczące dochodów, takie jak zeznanie podatkowe lub informacje z pracodawcy.

Ważne jest, aby skompletować wszystkie niezbędne dokumenty przed złożeniem wniosku, aby proces przetwarzania przebiegał sprawnie.

Jakie są limity dochodów, aby zakwalifikować się do Zorgtoeslag?

Limity dochodów, aby zakwalifikować się do Zorgtoeslag, są ustalane corocznie i zależą od Twojej sytuacji życiowej. Ograniczenia dotyczą zarówno dochodu osobistego, jak i dochodu partnerskiego, jeśli posiadasz partnera. 

Wysokość dofinansowania zmienia się wraz z wzrostem dochodu. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać aktualne limity dochodów na stronie internetowej Belastingdienst, aby upewnić się, czy nadal kwalifikujesz się do Zorgtoeslag.

Co się stanie, jeśli przekroczę limit dochodów?

Jeśli przekroczysz ustalony limit dochodów, przestaniesz kwalifikować się do Zorgtoeslag. W takim przypadku zostaniesz poinformowany o tym przez urząd ds. podatków, a Twoje dofinansowanie zostanie przerwane. Ważne jest, aby monitorować swoje dochody i regularnie sprawdzać, czy nadal spełniasz wymagania programu Zorgtoeslag.

Czy mogę otrzymać Zorgtoeslag, jeśli jestem studentem?

Tak, studenci również mogą ubiegać się o Zorgtoeslag, pod warunkiem że spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne. Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące wieku i dochodów w przypadku studentów. 

Czy mogę otrzymać Zorgtoeslag, jeśli pracuję na pół etatu?

Tak, jeśli pracujesz na pół etatu, również możesz ubiegać się o Zorgtoeslag. Program ten uwzględnia różne poziomy dochodów i stawki zatrudnienia. Jednak ważne jest, aby upewnić się, że Twój dochód nie przekracza ustalonego limitu dochodów dla Twojej konkretnej sytuacji. Jeśli pracujesz na pół etatu, ale spełniasz pozostałe wymagania, możesz nadal otrzymywać dofinansowanie Zorgtoeslag.

Jak często otrzymuje się Zorgtoeslag?

Zorgtoeslag jest wypłacane co miesiąc. Ważne jest, aby podać poprawne dane dotyczące konta bankowego w formularzu wniosku, aby uniknąć opóźnień lub problemów z otrzymaniem dofinansowania.

Podsumowanie

Potrzebujesz pomocy w zakresie sprawdzenia, czy kwalifikujesz się do uzyskania dofinansowania lub wypełnienia wniosku.